Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadás

A 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet valamint az ADR 1.8.3 fejezete alapján minden vállalkozásnak, amely veszélyes árut közúton, vasúton vagy belvízen szállít, fuvaroz vagy ahhoz kapcsolódó feladást, csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez,

egy vagy több veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell kineveznie,

aki azért felelős, hogy segítse megelőzni, hogy e tevékenységek veszélyeztessék az embereket, az anyagi javakat vagy a környezetet.

A tanácsadónak a vállalkozás tevékenységi körébe eső valamennyi közlekedési alágazatra (közút, vasút, belvíz) és árucsoportra vonatkozóan

szakképesítéssel kell rendelkeznie.

A képesítésem közúti alágazatra, az alábbi osztályokra érvényes:

 • 2 osztály: gázok
 • 3 osztály: gyúlékony folyékony anyagok
 • 4.1 osztály: gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és érzéketlenített, szilárd robbanóanyagok
 • 4.2 osztály: öngyulladásra hajlamos anyagok
 • 4.3 osztály: vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok
 • 5.1 osztály: gyújtó hatású (oxidáló) anyagok
 • 5.2 osztály: szerves peroxidok
 • 6.1 osztály: mérgező anyagok
 • 6.2 osztály: fertőző anyagok
 • 8 osztály: maró anyagok
 • 9 osztály: különféle veszélyes anyagok és tárgyak

Kérdése van?

Segítségére lehetek?

Lépjen kapcsolatba velem!